Groene energie over de wereld
Wil maar 5% van de Nederlanders snel en extra verduurzamen?

Gezamenlijk doen VNG Realisatie, Ipsos en wij van SmartDodos onderzoek naar gedrag en motivatie voor verduurzaming bij de Nederlandse bevolking. Hierbij zijn 1.000 huishoudens ondervraagd en is hun energiegedrag gemeten via onze monitoringtool. Samen met de deelnemende gemeentes kijken we hoe de opgedane inzichten beleid kunnen ondersteunen en hoe we de voortgang kunnen monitoren. Een eerste overzicht van de resultaten.

Op weg naar minder broeikasgassen in 2030. Of niet?

Slechts 5,2% van de Nederlanders is zeker van plan de komende drie jaar een verduurzamende maatregel uit te voeren. Maar liefst 40% zal zeker geen verduurzaming doorvoeren de komende drie jaar, 43% zal dat misschien doen en 9,6% waarschijnlijk. Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 – over 12 jaar – 49% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. Aangezien woningen een belangrijke energieverbruiker zijn, kunnen we deze uitkomsten op zijn minst alarmerend noemen.

Onbewust duurzaam?

Wat we ook heel opvallend vinden, is dat veel mensen niet doorhebben welke maatregelen ze al hebben doorgevoerd. Zo beweerde ruim 30% van de bewoners in huizen gebouwd na 2015 dat ze geen dubbel glas of HR++ glas hebben. Terwijl volgens het bouwbesluit al deze woningen minimaal dubbel glas hebben.

Bewust duurzaam zijn is nog geen voorspeller

Opvallend is ook dat het hebben van spouwmuurisolatie niet automatisch hoeft te betekenen dat het gasverbruik lager is. Dit bleek uit de metingen van het daadwerkelijk verbruik binnen de deelnemende huishoudens. Ook of iemand meer begaan is met het milieu, is geen zekere voorspeller van een bovengemiddeld laag energieverbruik. Wel weten we dat je deze groep om gedragsverandering te bewerkstelligen op een andere manier zult moeten aanspreken dan mensen die minder zijn begaan met het milieu. Deze informatie is van belang voor de communicatieboodschappen.

Directe kostenbesparing belangrijkste drijfveer

Slechts 2,3% ziet waardevermeerdering van het huis als een reden om te gaan verduurzamen. Directe kostenbesparing is op het moment de belangrijkste drijfveer. De mensen die zeggen zeker niet binnenkort te gaan verduurzamen noemen als belangrijkste reden leeftijd en een verhuizing op korte termijn. Jongeren (18-29) zijn het minst bereid te gaan verduurzamen op korte termijn.

Inzicht biedt kansen

Dit onderzoek geeft inzicht in beweegredenen van mensen om al dan niet te verduurzamen. Dat biedt gemeenten en andere partijen handvatten om, per doelgroep, mensen gerichter aan te spreken en te motiveren. Zo brengt dit onderzoek ons kansen om bij te dragen aan een wereld met minder broeikasgassen.

Meer weten?

Dit zijn nog maar de eerste resultaten van dit onderzoek. De data wordt samen met de vijf deelnemende pilot-gemeentes verder onderzocht en uitgebreid. Zo helpen we tot een beter beleid te komen en om verduurzaming te verwezenlijken. Wil je meer weten? Neem gerust contact op via eelco@smartdodos.com of aart-jan@smartdodos.com of via 030 2272477. Onder het genot van een kop koffie denken we graag met je mee.