Privacy Statement SmartDodos B.V.

SmartDodos B.V. (“SmartDodos”) is gevestigd aan de Binnenweg 18a te (3604AC) Maarssen. Met deze privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Smartdodos uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken?

SmartDodos levert energiemonitoring diensten waarmee u inzicht krijgt in uw gasafname, elektriciteitsverbruik en elektriciteitslevering. Op basis hiervan kunt u bijvoorbeeld uw verbruik van energie aanpassen aan het moment van de productie van duurzame energie. Daarnaast levert SmartDodos energieadvies op maat. Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens die betrekking hebben op u.

Om de overeenkomst die u met SmartDodos heeft afgesloten te registreren, af te kunnen rekenen en hierover met u te kunnen communiceren, verwerken we uw naam, adresgegevens, contactgegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en correspondentie.

Om onze diensten aan u te leveren, verwerken wij daarnaast een meter-ID, een EAN-code van de aansluiting en meetgegevens afkomstig van uw slimme meter zoals actuele standen, dagstanden en intervalstanden (gegevens die op kleinere periode dan een etmaal betrekking hebben).

Deze gegevens verwerken wij omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Voor de meetgegevens uit de slimme meter geldt dat wij deze slechts verwerken voor zover wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen. Indien u echter ons geen toestemming geeft voor de verwerking van de meetgegevens uit de slimme meter dan wel deze toestemming intrekt dan kunnen wij u geen diensten (meer) leveren.

Wij kunnen uw meetgegevens gebruiken voor productontwikkeling, benchmarkontwikkeling en marketing, maar dan zullen deze eerst worden geanonimiseerd zodat de gegevens op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u.

Als u ons heeft benaderd met een vraag of een opmerking dan verwerken wij uw contactgegevens om te reageren. Ook kan het zijn dat u uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt omdat u een zakelijk contact bent. Wij zullen deze gegevens voor zakelijke communicatie gebruiken. SmartDodos heeft een gerechtvaardigd belang om daarvoor uw persoonsgegevens te gebruiken.

 

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies om de website met de aangeboden functionaliteit mogelijk te maken. Wij gebruiken daarnaast Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers, wat een gerechtvaardigd belang voor ons is om de gegevens te verwerken. Daarnaast maken we ook gebruik van HotJar voor het analyseren website kijk gedrag en muiskliks om de website en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Meer over cookies en de bewaartermijnen kunt u vinden in de Cookie Policy.

Voor wat betreft Google Analytics is van belang dat de gegevens automatisch worden gedeeld met Google. De instelling van Google Analytics is conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De gegevens die met Google Analytics worden verwerkt worden niet langer bewaard dan 50 maanden.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaren nadat de dienstverlening of relatie is beëindigd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. In aanvulling op het voorgaande, worden meetgegevens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na intrekking, verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De medewerkers van SmartDodos en de door ons ingeschakelde leveranciers hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren. SmartDodos maakt gebruik van de leveranciers Microsoft, Amazon en Ampera Energie. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zoals vereist in artikel 28 van de AVG. Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte, zodat de persoonsgegevens te allen tijde in landen blijven waar de AVG van toepassing is.

 

Welke rechten hebt u?

De AVG biedt aan u rechten, die u onder bepaalde voorwaarden kunt uitoefenen. Zo hebt u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. In het geval u toestemming voor een verwerking van uw persoonsgegevens heeft verleend kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ten slotte, hebt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien u meer wilt weten over deze rechten, neemt u dan contact met ons op de manier zoals hierna weergegeven.

 

Contact opnemen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u een vraag of wilt u gebruikmaken van uw rechten dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via e-mail info@smartdodos.com of per brief Atoomweg 50, te (3542 AB) Utrecht.

 

U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.