smartdodos-voldoe-aan-de-informatieplicht-energiebesparing-met-energiestoringen-1
Voldoe aan de Informatieplicht energiebesparing met energiemonitoring

Sinds 1993 kennen we al de Energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken volgens het Aktiviteitenbesluit Milieubeheer verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Vanaf 1 juli 2019 komt hier de informatieplicht bij. Deze plicht betekent dat alle bedrijven en instellingen die onder de Energiebesparingsplicht vallen aan het bevoegd gezag moeten rapporteren wélke maatregelen zijn genomen.

Energiebesparing versnellen

Het Aktiviteitenbesluit Milieubeheer is een algemene maatregel ter ondersteuning van de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met de Energiebesparingsplicht en de nieuwe Informatieplicht hopen overheid en bedrijfsleven energiebesparing bij bedrijven en instellingen te versnellen. Immers, de wereldwijde energieproductie is goed voor 60% van de broeikasgasemissies. Energiebesparing helpt deze uitstoot te beperken.

Webinar Informatieplicht

In december organiseerde het RVO een webinar met als onderwerp ‘Wat betekent de Informatieplicht energiebesparing voor u?’ Dit online seminar is nog steeds terug te kijken.

Energiemonitoring geeft inzicht

Wil je op een consequente manier je energieverbruik beheersen en verbeteren, dan is energiemonitoring een onmisbare hulp. Energiemonitoring helpt je te weten wat je huidige verbruik is en waar het vandaan komt. Op basis daarvan kun je een analyse maken – of op zijn minst een inschatting doen – welke maatregel in jouw situatie het meeste effect zal hebben en hoe je bijdraagt aan een schonere wereld. Of, zoals het RVO het stelt op hun website: ‘Inzicht in de werkelijke werking van uw installaties kan de basis vormen voor een betere onderlinge afstelling van installaties, zodat u voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit én u kunt hiermee aantonen dat u energie bespaart.’

Vraag het je energieadviseur

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag met onze energiemonitoringtool. Maar als je niet alles zelf wilt doen, kun je ook een energieadviseur inschakelen. Heb je onze app, dan kun je een ‘meekijk-account’ instellen voor de adviseur. Op die manier kan hij of zij meekijken en je heel specifiek advies geven. Tegelijkertijd kun je zien of de beloofde besparing ook echt behaald wordt. En mocht dit niet zo zijn, wat er nodig is om dit te behalen.

Meer weten?

Onze app ‘kijkt’ naar een pand op basis van verbruiksdata. De energieadviseur kijkt naar de staat van het pand, van binnen en van buiten: hoe ziet het dak eruit, de muren, de vloeren, de installaties, de meterkast, etc. Juist door de combinatie van wat zij doen en wat onze app kan, zorgt dat jij nog gerichter kunt verduurzamen. Wil je meer weten over ons adviseursaccount? Check dan deze pagina. Vragen? Neem gerust contact op via eelco@smartdodos.com of via 030 2272477. Onder het genot van een kop koffie denken we graag met je mee.