Smart-dodos-SmartDodos-we-vliegen-best-lekker
SmartDodos; we vliegen best lekker

Zo’n 330 jaar na het uitsterven van de dodo stonden vier SmartDodos op: Eelco, Aart-Jan, Oleg en Sanya. Wij zijn vastberaden de uitdagingen die de wereld om ons heen met zich meebrengt, slimmer aan te pakken dan de dodo deed. En we zijn goed op weg. Een kleine terugblik op een jaar SmartDodos.

Een challenge naar ons hart

Eind vorig jaar riep de Gemeente Utrecht een challenge uit: Hoe monitoren we het aantal zonnepanelen op Utrechtse daken en de hoeveelheid stroom die daarmee wordt opgewekt? En waar is nog onbenut potentieel? De challenge was uitgeroepen omdat het in de praktijk nogal lastig bleek om een actueel inzicht in die cijfers te geven. De Lokale Klimaatmonitor – de bron van de Gemeente Utrecht – liep altijd een geruime tijd achter, en belangrijke broninformatie viel weg. Dat maakte het niet gemakkelijk het College juist te informeren over het al dan niet halen van doelstellingen. Dat was natuurlijk een challenge waar onze groene harten sneller van gingen kloppen.

Solar forecasting model

Van de 76 ideeën werd ons idee als het winnende gekozen, en op dit moment zijn we digitale kaarten aan het ontwikkelen waarop je kunt in- en uitzoomen en kunt zien waar in de Gemeente Utrecht zonnepanelen liggen en hoeveel. Dit helpt de gemeente bij het realiseren van hun doelstelling om in 2020 10% van de Utrechtse daken bedekt te hebben met zonnepanelen. Op dit moment staat de teller op 5%. Wij helpen de gemeente met ons ‘solar forecasting model’ dat antwoord geeft op de vragen waar de panelen nu liggen en waar zouden ze nog meer kunnen liggen: het onbenut potentieel. Hierbij maken we gebruik van gegevens over het type daken, de ligging, maar ook bijvoorbeeld socio-demografische gegevens. Dit helpt de gemeente ook bij hun communicatiebeleid om gericht burgers en bedrijven te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen en hun beleid hierop te ‘tunen’.

Verbeterde electriciteitsvoorspelling

Door Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zijn we uit een groep van 135 startups uitgekozen om als één van de laatste negen te mogen pitchen voor hun ‘Open Innovation Challenge’ op het gebied van verbeterde electriciteitsvoorspelling. In het kort: er is steeds meer verschil tussen vraag en aanbod naar energie (een onbalans), die onder andere is ontstaan doordat steeds meer consumenten ook producent van energie worden (prosumers) doordat ze zonnepanelen hebben laten installeren. Hierdoor kan een opstopping in het energienet ontstaan, waardoor bijvoorbeeld overtollig opgewekte energie moet worden weggesluisd. Om dit probleem op te lossen is een verbeterde electriciteitsvoorspelling essentieel, zowel voor de kortetermijn- als voor de langetermijnvoorspelling. Onze forecasting-oplossing voor de langere termijn kunnen wij bieden door onder andere ons ‘solar forecasting model’ in te zetten.

Onze vleugels zijn ons dierbaar

Het is natuurlijk altijd leuk om met een challenge mee te doen en te horen dat je oplossing als zeer interessant en innovatief wordt gezien! Maar we blijven op onze vleugels passen, en verliezen onze core business niet uit het oog: energiemonitoring, waarmee we onze klanten kunnen helpen te vergroenen en te besparen. Door daarnaast intensieve samenwerking met partnerbedrijven aan te gaan, wordt ons portfolio steeds aantrekkelijker. Zo zijn onze partners bijvoorbeeld heel goed in hardware (zoals kWh-tussenmeters) of het verhandelen van flexibele energie (demand-response). Maar ook hebben we voor bedrijven als autodealers en technische onderhoudsbedrijven een mooie propositie ontwikkeld: een combinatie van energiemonitoring en het slim schakelen van apparaten en installaties zoals verlichting en compressoren. Daarover in een volgende blog meer. Tevreden klanten, die we helpen te vergroenen en te besparen, dat is natuurlijk waar we het voor doen!