smartdodos-nieuwe-regeling-zonnepanelen-in-de-maak-header
Nieuwe regeling zonnepanelen in de maak

Op weg naar 95% minder CO2-uitstoot in 2050 zijn zonnepanelen een mooi begin. We schreven er al eerder over. Wie besluit in zonnepanelen te investeren, kreeg tot voor kort te maken met de salderingsregeling. Als het aan minister Wiebes ligt, wordt deze vervangen door een subsidieregeling. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van accu’s triggeren. Ook wordt er een terugverdientijd van 7 jaar voorgeschoteld.

Simpel sommetje

De salderingsregeling is de verrekening van de geleverde energie minus de teruggeleverde energie aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling is van kracht als je met je zonnepanelen meer energie opwekt dan je verbruikt en is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, je verbruikt zelf 3500 kWh maar levert 2500 kWh terug aan het elektriciteitsnet. Dan wordt er slechts 1000 kWh in rekening gebracht. Simpel sommetje, toch?

Stimuleringsbeleid

Vanaf 2020 wordt deze salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Dit schreef minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 15 juni in een brief aan de Tweede Kamer. In zijn brief schetst hij op hoofdlijnen zijn stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie met directe betrokkenheid van burgers.

Een nieuw gevaar: overstimulatie

In de brief geeft Wiebes aan dat naar verwachting in 2030 zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen. Daarnaast realiseren burgers verenigd in energiecoöperaties projecten in hun directe omgeving; deze vallen onder de postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief). Wiebes verwacht dat ook deze regeling in de subsidieregeling op zal gaan. De regelingen hebben ervoor gezorgd dat de markt voor zonnepanelen in Nederland is gegroeid. Die grote populariteit brengt een nieuw gevaar met zich mee: overstimulatie. Daarom vindt de minister het tijd om de regeling aan te passen.

Batterijen een stuk interessanter

Onder de nieuwe regeling ontvangen particulieren een bedrag per kWh hernieuwbare stroom dat via een kleinverbruikersaansluiting op het net wordt gezet. Belangrijk is dat er wordt gestreefd naar een terugverdientijd van zeven jaar: kort genoeg om te blijven motiveren, maar lang genoeg om overstimulering te voorkomen. De terugleververgoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Als je minder terugkrijgt voor je opgewekte zonne-energie, zou dat particulieren en bedrijven weleens aan kunnen zetten te investeren in (thuis)batterijen om de opgewekte energie in een later stadium alsnog te kunnen gebruiken. Ook dynamische tarieven voor stroomverbruik worden hiermee een stuk interessanter.

Postcoderoosregeling duur en minder resultaten dan verwacht

De postcoderoosregeling wordt ook onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat de regeling wel werkt, maar erg duur is en minder resultaten oplevert dan verwacht. Het plan is dan ook om die regeling door de nieuwe subsidieregeling te vervangen. Ook onderzoekt Wiebes mogelijkheden om energiecoöperaties te helpen bij de financiering van aanloopkosten.

Eén centraal loket

Omdat de terugleversubsidie bedoeld is om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er één loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen.

Nieuwsgierig?

Minister Wiebes heeft toegezegd voor de zomer de Kamer te informeren over de nadere vormgeving van de subsidie, de wetswijzigingen die nodig zijn en de aanpak voor energiecoöperaties. Daar moeten wij dan ook maar geduldig op wachten. In de tussentijd kunnen we je wel vast helpen door het uitlezen en interpreteren van je energiegegevens. Hiermee helpen we stapsgewijs te verduurzamen en te besparen.