tesla china
Hoe China stevig innovatie stimuleert op het gebied van elektrisch vervoer

Al meer dan 1 miljoen elektrische auto’s in China. Waarbij vooral de afgelopen 2 jaar stevige groei is gerealiseerd. China kampt met ernstige luchtvervuiling in de grote steden. Ze is dus nu ook serieus werk aan het maken aan het verduurzamen van industrie en vervoer. Er zijn ook quota opgesteld voor auto fabrikanten voor het % elektrische auto’s welke ze per jaar moeten verkopen in China.

Het huidige voorstel gaat er vanuit dat het 8% van de verkochte auto’s van een specifiek merk in 2018 elektrisch moet zijn, 12 % in 2019 en 12% in 2020 zijn. De duitse fabrikanten  lobbyen tegen deze wetgeving aangezien ze achter lopen met hun innovatie op het gebied van elektrisch vervoer. Echter als ze alleen zullen blijven protesteren en niet hard zullen innoveren zullen ze door de chinezen fabrikanten ingehaald gaan worden. Goed om te zien dat innovatie op het gebied van elektrisch vervoer gestimuleerd wordt door het dichtsbevolkte land van deze wereld!

bron: The economist: China’s new NEV rules and electrek: China is pushing for aggressive new NEV mandate