Smart-Dodos-gasloos2
Gasloos? Goed samenwerken en data delen zijn cruciaal.

Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar, zo lazen we eind 2018 in het nieuws. Met een omvangrijk en samenhangend pakket aan maatregelen moet Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49 procent hebben teruggebracht. Om van die energietransitie een succes te maken, moeten overheden, bedrijven en burgers hun krachten bundelen.

Van nationaal Klimaatakkoord naar Regionale Energiestrategie

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) de belangrijkste basis voor de uitvoering van de maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Sinds 1 januari zijn gemeenten, provincies en waterschappen dan ook hard aan het werk, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en netbeheerders, om per regio die RES waar te maken.

Goede afstemming is cruciaal

Helaas is het geen kwestie van meer duurzame energie opwekken, de gaskraan dichtdraaien en klaar. Zoals we onlangs bijvoorbeeld in de provincie Groningen hebben gezien, moet de opwekking van die duurzame energie goed afgestemd worden op de capaciteit van het regionale netwerk. Je kunt wel nieuwe zonne- en windparken aanleggen, maar die moeten ook de opgewekte stroom nog ergens kwijt kunnen. ‘Het elektriciteitsnet is vol’, kopte de NRC in januari. Han Slootweg, directeur netstrategie van regionaal netbeheerder Enexis, beschrijft het probleem als volgt: ‘De overheid zet aan de ene kant in op verduurzaming, maar aan de andere kant neemt de procedurele kant veel tijd in beslag. Daar zit spanning tussen.’

Meer efficiëntie op basis van data

Voor de energiestrategie als geheel is het belangrijk te kijken naar de technische mogelijkheden, de ontwikkeling van de infrastructuur en de houding en het gedrag van bewoners en bedrijven. Door het verzamelen en combineren van data hierover kunnen er efficiëntere plannen en scenario’s gemaakt worden die leiden tot een optimaal resultaat, in tegenstelling tot een suboptimaal resultaat op deelgebieden. Met een goede data-analyse krijg je inzicht in de stand van zaken en kun je trends en ontwikkelingen ontdekken. Gedrag is nu eenmaal niet statisch, zeker niet over de lange termijn waarover de energiestrategie gaat.

Gerichter aanspreken en motiveren

Zo hebben wij, samen met VNG Realisatie en Ipsosonderzoek gedaan naar gedrag en motivatie voor verduurzaming bij de Nederlandse bevolking. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in beweegredenen van mensen om al dan niet te verduurzamen. Dat biedt gemeenten en andere partijen handvatten om, per doelgroep, mensen gerichter aan te spreken en te motiveren. Hoe meer data van gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en netbeheerders aan elkaar worden gekoppeld, hoe efficiënter de plannen en hoe groter de kans op succes.

Meer weten?

Wil je ook met data aan de slag, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Wij van SmartDodos kunnen ondersteunen met data-analyses en inzichten. Zo kunnen we bijvoorbeeld helpen bij analyses waar gasloze wijken mogelijk zijn. Zo helpen we verduurzaming te verwezenlijken. Wil je meer weten? Neem gerust contact op via eelco@smartdodos.com of via 030 2272477. Onder het genot van een kop koffie denken we graag met je mee.