SmartDodos-Een-duurzame-wereld-begint-bij-slim-zijn
Een duurzame wereld begint bij slim zijn!

“Er was eens een vogel die niet snel hoefde te vluchten. Natuurlijke vijanden kende hij niet en zijn vleugels waren niet meer nodig. Dit onbezonnen leventje veranderde toen de mens zijn eiland Mauritius ging koloniseren. Hij had geen enkel idee wat mensen hem konden aanrichten. Via de mens kwamen er ratten, apen en varkens mee en het ene ei wat hij legde kon hij niet goed bewaken. Weggaan van het eiland was geen optie, want zwemmen kon hij ook niet en van een levende dodo is niks meer vernomen. Hij stierf uit.”

Dit is het verhaal van de dodo. De les die we eruit kunnen trekken:

“Be Smart, don’t become a Dodo”

SmartDodos – slimmer omgaan met energie

SmartDodos, een logische naam, omdat we denken dat slimheid een voorwaarde is om deze generatie echt iets te laten doen aan de veel te hoge wereldwijde CO2 uitstoot. Ons team heeft ervaringen in het bouwen van SMART en innovatieve oplossingen en data analytics en kennis op het gebied van IoT gecombineerd met een groot zakelijk netwerk om te partneren met andere slimme bedrijven. Deze mix van expertises in combinatie met een drive om te verduurzamen, maakt een andere aanpak mogelijk.

Alles draait om data en interpretatie

Vanuit deze jarenlange ervaringen helpen wij mensen en organisaties om op een andere manier met energie om te gaan. Door het meten en analyseren van energiedata geven we inzicht in het verbruik en maken we bewuste keuzes mogelijk om bijvoorbeeld de echte slurpers van energie te vervangen of het energieverbruik te verplaatsen naar andere tijdstippen.

Je kunt immers alleen besparen als je constant meet en analyseert. Per aansluiting, per gebruiker, per apparaat, gebouw, afdeling, meterkast of huurder het maakt ons niets uit. Vanuit dit dataperspectief ontstaat inzicht en vanuit dit inzicht kunnen we met z’n allen echt slim verduurzamen en constante verbeteringen doorvoeren.

Duurzaam en groen als businesskans

We zien het energieakkoord en vernieuwde wetgevingen niet als verplichtingen, maar als enorme businesskansen. Als voorbeeld zullen gebouweigenaren die kunnen aantonen ‘groene vierkante meters’ te hebben, nieuwe huurders meer aanspreken door de lagere huur per vierkante meter, maar vooral ook omdat duurzaam zaken doen steeds meer de nieuwe norm aan het worden is.

De gedachte dat een bedrijf alleen duurzaam kan zijn als het met andere duurzame bedrijven zaken doet, zal deze businesskansen alleen maar versterken. Zeker nu wereldwijd het klimaatprobleem zo groot op de kaart is gezet. Helaas zien we de natuurrampen als gevolg van klimaatverandering bijna dagelijks aan ons voorbij trekken op de TV en via andere media.

Concrete stappen met betrekking tot het Klimaatakkoord.

In het klimaatakkoord van Parijs, wat ondertekend is door nagenoeg alle landen, staat dat de vermindering van de CO2-uitstoot ten minste 40% lager moet zijn ten opzichte van 1990.
Dat betekent dat gemeenten, overheden en het bedrijfsleven hierop beleid moeten gaan voeren. Alleen het meten van gegevens en de juiste interpretatie van deze gegevens maakt goed beleid en slim duurzaam succes mogelijk. We geven dus inzicht en laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn.Tevens kunnen we met onze innovatieve tools helpen om stroom alleen te verbruiken als er ook duurzame energie (wind en zon) wordt opgewekt.

Ook slim worden?

Graag gaan we met u in gesprek om te zien waar voor u besparingen te realiseren zijn, nieuwe businesskansen liggen en u te helpen bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Klik hier om met ons in gesprek te gaan.

In het volgende artikel gaan we in op hoe je energie monitoring slim kunt toepassen.