Bijna zaten miljoenen Europeanen zonder stroom
Bijna zaten miljoenen Europeanen zonder stroom

Slim balanceren toekomst vaste oplossing

Op 8 januari jl. was er de grootste dip in de frequentie van het stroomnet. Als de frequentie te laag wordt dan stort het stroomnet in elkaar. Vraag en aanbod van elektriciteit moet in evenwicht zijn om het electriciteitsnet goed te laten functioneren.

Het gehele Europese elektriciteit hoogspanningsnet is aan elkaar gekoppeld. Voordeel is dat hiermee regionale dips in de productie op plotselinge vraag kan opgelost worden met reserves op andere plaatsen in Europa. Hiervoor zijn er reserves, bijvoorbeeld elektriciteit centrales die standby staan om plotselinge pieken of dalen op te vangen. Echter in het geval van 8 januari was er een hele grote dip in de productie waarvoor de reserves niet toereikend leken. Door snel ingrijpen (binnen 15 seconden!) en waarschijnlijk een beetje geluk kon het systeem net gered worden

Onvoorspelbare vraag en aanbod


Door de energietransitie zal de vraag en aanbod van energie onvoorspelbaarder worden. Zo zal de vraag door elektrische laden, elektrisch verwarmen en omschakelen van het bedrijfsleven naar elektrische oplossingen grilliger gaan worden. Het aanbod door veel meer wind en zonne-energie wordt meer bepaalt door de natuur dan de traditionele kolen en gascentrales.

Vraag en aanbod beter balanceren


Er is nu veel aandacht voor meer duurzame opwek. Alleen tegelijk moet er aandacht zijn voor het balanceren van vraag en aanbod. Gelukkig zijn daar mooie innovatieve oplossingen voor. Zo kan bij een zonneveld gekoppeld worden met de onbalans markten. En bij een naderend netprobleem kan het zonneveld zichzelf afschakelen. Voor deze ‘reddende’ aktie krijgt het zonneveld dan ook nog een additionele vergoeding. Daarnaast kunnen in de toekomst ook de batterijen van auto’s helpen met het balanceren van het net. En kunnen batterijen bij bedrijven hier ook een bijdrage aan leveren.

Wij ondersteunen bij het slim schakelen en balanceren


Samen met een partner leveren we oplossingen voor het slim schakelen en balanceren van het net. Hiermee kan de zonneveld eigenaar of bedrijfseigenaar geld verdienen en een bijdrage aan stabiele en toekomst vaste energie voorziening!


Meer informatie hoe ‘slim schakelen’ geld voor je kan verdienen? Neem contact met ons op.


Bron afbeeldingen en content: http://www.hoogspanningsnet.com/