Smart-dodos-duurzame-elektriciteit2
75% duurzame elektriciteit in 2030. Hoe? Zo!

In de Nationale Energieverkenning lezen we dat de groei in hernieuwbare elektriciteit snel gaat. De verwachting is dat deze in 2025 al ongeveer de helft uit zal maken van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs ongeveer twee-derde. Als we dat leggen naast deze grafiek van Statista, waarin Nederland onderaan bungelt als het gaat om het aandeel hernieuwbare energie, komt er maar één vraag op: hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Zomerse longread

Dat dacht ook Jasper Vis, directeur Nederland bij Ørsted (voorheen DONG Energy), die deze blog schreef – overigens op persoonlijke titel. Hij heeft op grondige, bijna wetenschappelijke wijze geprobeerd te laten zien waar al die duurzame energie vandaan gaat komen. Dat leidde tot – zoals hij het zelf noemt – een zomerse longread, en dat is het. Wie de tijd heeft moet het stuk zeker lezen, maar wij vatten hier de belangrijkste zaken voor je samen.

Meer zonne-energie, biomassa en windenergie op land en zee

In 2017 kwam 49% van onze elektriciteit uit aardgas en 29% uit steenkool. 15% van de elektriciteitsproductie was duurzaam. De komende jaren zullen we een sterke groei zien van windenergie (op land maar vooral op zee), zonne-energie en biomassa. Volgens de Nationale Energieverkenning 2017 zal het aandeel van duurzaam elektriciteitsverbruik stijgen naar ruim 50% in 2025 en circa 75% in 2030. Hoe is dat samengesteld?

Windenergie op zee

De windenergie op zee heeft zich snel ontwikkeld, schrijft Vis. ‘Offshore windturbines zijn snel veel groter geworden (waardoor ze meer wind vangen) en de kosten van windenergie op zee zijn razendsnel gedaald.’ Er komen in de komende zes jaar vijf nieuwe windparken op zee, elk goed voor zo’n 2,5% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Daarmee zal windenergie op zee in 2023 circa 16% van het verwachte Nederlandse energieverbruik gaan leveren. Wiebes heeft ook de routekaart voor uitbreiding tussen 2023 en 2030 al vastgesteld, waarmee dat percentage in 2025 op 21% zal komen en in 2030 op 43%.

Windenergie op land

In 1990 was de stroomproductie uit windenergie zo goed als nihil. Op dit moment is het de grootste bron van duurzame elektriciteit in ons land, met 5,2% in 2017. Volgens de Nationale Energieverkenning 2017 zal het aandeel van windenergie op land in 2025 goed zijn voor 17% en in 2030 voor 16% van het totale elektriciteitsverbruik, wat waarschijnlijk een voorzichtige schatting is.

Zonne-energie

Pas sinds 2010 is zonne-energie echt bij gaan dragen aan het elektriciteitsverbruik. In 2017 was dat ‘al’ 1,8% en dit zal oplopen tot 9% in 2025 en 12% in 2030. Ook hier zijn organisaties als @Polder_PV en Holland Solar positiever gestemd.

Biomassa

Biomassa was vorig jaar goed voor 4% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Het gaat daarbij om verschillende vormen, waarbij biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties de grootste bijdrage leverde. De komende jaren zal de elektriciteitsproductie uit bijstook van biomassa in kolencentrales sterk toenemen. Deze biomassa moet, zoals vastgelegd in het Energieakkoord, aan strenge duurzaamheidseisen voldoen. Volgens de Nationale Energieverkenning 2017 zal de bijdrage van biomassa aan het totale elektriciteitsverbruik stijgen tot circa 10% in 2020. Na een aantal constant jaren zal de bijdrage weer dalen tot ca. 4% in 2030, omdat de afgegeven subsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales dan aflopen.

Conclusie

De plannen om gebruik van duurzame energie uit te breiden liggen klaar en er zijn al veel projecten in voorbereiding of in uitvoering. Windenergie op zee zal de grootste bijdrage leveren en de locaties voor de windparken die tot en met 2030 gebouwd gaan worden zijn al aangewezen. De bijdrage van windenergie op land zal met zeker 10% toenemen naar 16%, op zee wordt dat 43% en ook de bijdrage van zonne-energie zal stijgen van 1,8% tot 12% in 2030. De bijdrage van biomassa zal iets afnemen en komt op 4%. 75% duurzame elektriciteit in 2030. Hoe? Zo dus!