De CO2-Prestatieladder. Hoe klim je hogerop?

Steeds meer (overheids-) organisaties bieden betere condities voor overheidsopdrachten als deze hoger op de CO2-ladder staan. Maar wat is die ladder eigenlijk, hoe beklim je die en wat zijn de voordelen?

 

Reduceren uitstoot

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van de uitstoot van koolstofdioxide en de daarmee gepaard gaande kosten. Het duurzaamheidsinstrument is in 2009 ontwikkeld door ProRail en twee jaar later is het de verantwoordelijkheid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen geworden.

 

 

Hoe werkt het?

De CO2-Prestatieladder kent vijf treden. Tot en met de derde trede gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot door de eigen organisatie. Als je de vierde en vijfde trede bereikt, ga je ook aan de slag met de CO2-uitstoot in de keten en binnen de sector. Hoe hoger de trede waar je je op bevindt, hoe volwassener de organisatie op het gebied van duurzaamheid en hoe hoger je inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten. En hoe hoger de trede, hoe groter het voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.

 

 

Certificering

Als je je als organisatie laat certificeren, voldoe je op een bepaalde trede van de ladder – en uiteraard alle onderliggende treden – aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. De invalshoeken van deze eisen zijn vierledig:

A: Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-voetafdruk.
B: Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen om je CO2-uitstoot te reduceren.
C: Transparantie: Structurele communicatie over je CO2-beleid.
D: Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Ben je eenmaal gecertificeerd, volgt er jaarlijks audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Daarmee heb je gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor je organisatie en de projecten die je uitvoert. Jaarlijks wordt dat managementsysteem getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

 

 

De voordelen van de CO₂-prestatieladder

  1. CO2-reductie wordt direct beloond
  2. Economisch voordeel bij aanbestedingen
  3. Besparen op je energieverbruik
  4. Imagoverbetering

Nieuwsgierig?

Wij kunnen je helpen met onderzoek en met het toepassen van continue verbetering en begeleiden je graag bij de certificering. Bel, mail ons direct of vul het contactformulier in.

Deel onze blog: